Title: Nácvik a zdokonalování řešení herních situací 1x1 u hráčů fotbalu ve věku 11-15 let (videoprogram)
Other Titles: Training and improvement of game situations 1x1 for soccer players aged 11-15 (videoprogram)
Authors: Sulek, Jiří
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27060
Keywords: fotbal;mladší školní věk;tréninkový proces;herní situace 1x1
Keywords in different language: football;younger school age;training process;game situations 1x1
Abstract: Dp obsahuje interaktivní program, jehož cílem jsou cvičení na obcházení soupeře použitelné u kategorie v žákovském věku11-15let. Práce je rozdělena na dvě části, a to praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou popsány pohybové schopnosti, dovedností a věkové zvláštnosti u dětí pro sport v návaznosti na motorické učení.Praktická část je obsažena na přiloženém DVD, které obsahuje cvičení doplněných o podrobný popis a ukázku.
Abstract in different language: The thesis contains interactive programme aiming exercises of circumvention of opponent used in juniors category, 11-15 years of age. It consists of two parts, theoretical one and practical one. In the theoretical part, there are described physical abilities and skills, age peculiarities of children for sport in connection/relation to motor learning. Practical part is included on the enclosed DVD, which contains exercises complemented of detailed description and samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sulek.pdfPlný text práce981,15 kBAdobe PDFView/Open
Sulek J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce128,16 kBAdobe PDFView/Open
Sulek J. - OP.pdfPosudek oponenta práce144,56 kBAdobe PDFView/Open
Sulek J..pdfPrůběh obhajoby práce62,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.