Title: Testování koordinačních schopností dětí mladšího školního věku a jejich rozvoj vlivem specifické fotbalové přípravy
Other Titles: The coordination abilities test of young school age children and their progress influented by specific football preparation
Authors: Vlček, Petr
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27080
Keywords: koordinace;pohybová intervence;mladší školní věk;testová baterie mabc 2
Keywords in different language: coordination;movement intervention;younger school age;mabc 2 test battery
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Cílem výzkumu je testování a cílený rozvoj koordinačních schopností dětí mladšího školního věku aplikací vhodného intervenčního pohybového programu. Práce se dále zabývá problematikou vlivu specifické fotbalové přípravy na děti této věkové kategorie. Zaměřujeme se na rozvoj koordinačních schopností s využitím převážně specifických fotbalových cvičení. Děti absolvují hravou formou tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj koordinačních schopností bez přehnaného důrazu na výsledky utkání. Zajímá nás, zda se tato cílená, optimálně tomuto věku přizpůsobená, pohybová intervence projeví v testech koordinačních motorických schopností u vybraných dětí mladšího školního věku.
Abstract in different language: The object of this thesis is development of coordination skills of younger school aged children. The aim of the research is to test and targeted development of coordination skills of younger aged children by appropriate intervention exercise program application. Another object of the thesis is the impact of specific football training for children in this age category. We focus on the development of coordination abilities, using mainly soccer-specific exercises. Children attend playful way training units that are not focused on match results. We wonder whether this targeted, optimally adapted to this age physical intervention reflected in the test coordination of motor skills in selected younger school aged children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka - finalni verze.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
Vlcek P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,87 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek P. - OP.pdfPosudek oponenta práce180,11 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek P..pdfPrůběh obhajoby práce46,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.