Title: Zásobník průpravných her pro rozvoj specifických pohybových schopností v karate
Other Titles: Repertoir of games for the development of specific motional abilities in karate
Authors: Šála, Bohuslav
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27086
Keywords: zásobník her;průpravné hry;rozvoj pohybových schopností;karate;hry
Keywords in different language: stack games;training games;development of motor skills;karate;games
Abstract: V této diplomové práci se zabývám tématem průpravných her pro rozvoj specifických motorických schopností u dětí. Cílem mé práce bylo vytvořit zásobník průpravných her pro rozvoj pohybových schopností, jako jsou síla, rychlost a vytrvalost, který by měl sloužit ke zpestření tréninků a zatraktivnění bojového umění karate. Tato práce může sloužit jako inspirace trenérům. Teoretická část práce poskytuje informace o historii karate od Číny až po současnost a dále zahrnuje důležité poznatky o druhu tréninků používaných v karate. Současně práce charakterizuje dětské období mladšího školního věku a zabývá se rozvojem dětí od fyzické až po psychickou stránku. Dále práce nabízí teoretický rámec pohybových schopností a organizace průpravných her. Praktická část pak obsahuje seznam průpravných her s jejich popisem, doporučeními z praxe a hodnocením oblíbenosti u cvičenců.
Abstract in different language: This diploma thesis is dedicated to the topic of the games suitable for development of the specific motoric abilities of children. The goal of this thesis was to create a list of the games for development of the abilities such as strength, speed, and endurance that should improve quality of the trainings and attractiveness of the martial art karate. This thesis can serve as an inspiration for trainers of karate. The theoretical part contains information about history of the karate from the ancient China age until nowadays and furthermore includes important insights about types of exercises in the karate. Alongside, the thesis characterizes primary school children and specifies development of the children in terms of their body and psychology. The work further offers the theoretical foundations of motoric abilities and the games. The practical part of the thesis then contains the list of the games suitable for primary school children with description of the games, recommendations from practice, and evaluation of their likeability expressed by the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohuslav-Sala.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Sala B..pdfPrůběh obhajoby práce67,5 kBAdobe PDFView/Open
Sala B. - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,78 kBAdobe PDFView/Open
Sala B. - OP.pdfPosudek oponenta práce132,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.