Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHranáč, Petr
dc.contributor.refereeLovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:55Z-
dc.date.available2015-12-18
dc.date.available2018-01-15T15:01:55Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-10
dc.identifier68974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27089
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vliv relaxačního cvičení podpořené pozitivní sugescí k senzomotorickému výkonu. Cílem kvalifikační práce je zjistit, míru vlivu řízené relaxace na výkon a odhalit, zda relaxující osoby ovlivněné sugescí cíleně zaměřenou na základní činnost, dokážou mít v této činnosti určitý progres. Tento problém je řešen za pomocí senzomotorických testů a elektrodermální aktivity v průběhu řízené relaxace podpořené sugescí. Následně se naměřené hodnoty porovnávají a analyzují.cs
dc.format87 s. (106528 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrelaxacecs
dc.subjectsugescecs
dc.subjectsympatikuscs
dc.subjectsenzomotorikacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectneurolingvistické programovánícs
dc.subjectelektrodermální aktivitacs
dc.titleVliv relaxace na senzomotorický výkoncs
dc.title.alternativeInfluence of relaxation on a sensorimotor performanceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is focused on the Influence of relaxation exercises, supported by positive suggestions to sensorimotor exercises. The result of the research is to determine the degree of influence on the performance.en
dc.subject.translatedrelaxationen
dc.subject.translatedsuggestionen
dc.subject.translatedsympatheticen
dc.subject.translatedsensorimotoren
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedneuro-linguistic programmingen
dc.subject.translatedelectrodermal activityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace relaxace hranac.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Hranac P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce113,32 kBAdobe PDFView/Open
Hranac P. - OP.pdfPosudek oponenta práce222,89 kBAdobe PDFView/Open
Hranac P..pdfPrůběh obhajoby práce49,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.