Title: Racionalizace montážní linky
Other Titles: Rationalization of Assembly Lines
Authors: Petřík, Jan
Advisor: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Referee: Babor Josef, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27116
Keywords: balancování;montážní linka;formule sae;štíhlá výroba;návodka
Keywords in different language: balancing;assembly line;formula sae;lean manufacturig;assembly guide
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací montážní linky. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky štíhlé výroby a metod průmyslového inženýrství. Dále obsahuje postup projektování montážní linky. Praktická část popisuje stanovení taktu linky a proces balancování linky. Dále popisuje standardizaci práce na lince a obsahuje vytvořenou návodku k montáži zadního zavěšení kola.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on rationalization of an assembly line. Theoretical part includes introduction to the problematics of lean production and methods of industrial engineering. Then it includes sequence of assembly line projecting. Practical part describes determinating of takt time and the process of balancing of an assembly line. Then it describes standardization of work in the line and it includes a guide for rear suspension assembly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Petrik.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Petrik.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Petrik.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Petrik.pdfPrůběh obhajoby práce848,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.