Title: Návrh a implementace nástrojů pro zpracování modelů elektrických sítí ve formátu CIM
Other Titles: Design and implementation of tools to develop models of electrical networks in the format CIM
Authors: Louda, Jiří
Advisor: Střelec Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27251
Keywords: elektrické sítě;přenos elektrické energie;smart grid;common information model (cim);java architecture for xml binding (jaxb);unified modeling language(uml);extensible markup language(xml);resource description framework (rdf)
Keywords in different language: power network;power transmission;smart grid;common information model (cim);java architecture for xml binding (jaxb);unified modeling language(uml);extensible markup language(xml);resource description framework (rdf)
Abstract: Cílem bakalářské práce je zpracování modelů elektrické soustavy ve formátu Common Information Model (CIM), který využívá technologie XML - RDF. V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány počátky přenosu elektrické energie, liberalizace tržního prostředí, charakteristika chytrých sítí Smart Grid. V navazující části je popsán standard CIM, který je využívá softwarové technologie UML, XML a RDF. Praktická část se zabývá načtením standardu CIM v programovacím jazyku Java, kde je využita technologie parsování Java Architecture for XML Binding (JAXB). Na závěr je uvedeno srovnání výsledků poskytnutých analýzou testovacích dat, které byly vytvořeny společností ENTSO-E.
Abstract in different language: The bachelor's thesis focuses on the processing of power network model captured by the Common Information Model (CIM), which utilizes software technologies XML - RDF. The theoretical part of this bachelor's thesis describes origins of power transfer, liberalization of the market environment and basic characteristics of Smart Grid. The following section outlines the common information model defined by the standard IEC 61970 CIM standard that uses UML, XML, and RDF software. In the practical part, the software tool processing CIM format was implemented, where Java was selected as an effective programming language with numbers of parsing tools. Most promising parsing technology Java Architecture for XML Binding (JAXB) was utilized for CIM processing. The analysis and performance assessment was performed and included into the final part of the thesis. The software tools were validated on data provided by ENTSO-E.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_main.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
louda-v.pdfPosudek vedoucího práce442,43 kBAdobe PDFView/Open
louda-p.pdfPrůběh obhajoby práce152,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.