Title: Postavení německého jazyka ve vzdělávacím systému ČR na příkladu vybraných ZŠ a SŠ v okrese Domažlice
Other Titles: The position of German in the Czech education system on the example of selected primary and secondary schools in the district Domažlice
Authors: Rajsová, Renata
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27498
Keywords: německý jazyk;jazyková politika eu a čr;princip vícejazyčnosti;dokumenty jazykové politiky eu a čr;výuka cizích jazyků v čr;instituce pro podporu znalosti německého jazyka
Keywords in different language: the german language;the language policy of the european union and of the czech republic;the principle of multilingualism;the documents of the european union and the czech educational systems;educational methods in the field of foreign language education in the czech republic;the institutions for supporting of the german language skills
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Pozice německého jazyka v českém vzdělávacím systému na příkladu vybraných základních a středních škol v okrese Domažlice". Na začátku práce je popsán historický vývoj německého jazyka, jeho role v České republice, také jazyková politika EU a České republiky a jejich důležité dokumenty (například rámcové vzdělávací programy, etc.), princip mnohojazyčnosti, strategie vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků v České republice, vzájemná pozice německého jazyka a angličtiny a nejznámější instituce pro podporu německého jazyka. Praktická část se věnuje rozboru dotazníků, které byly vyhotoveny jak pro žáky/studenty, tak pro učitele základní a střední školy v této příhraniční oblasti. Výsledky celé analýzy, které jsou zřejmé z jednotlivých grafů, jsou zde taktéž stanoveny. Hlavním cílem této práce bylo zjistit aktuální pozici německého jazyka v regionu Domažlice a pochopit zájem a také vztah žáků/studentů k tomuto jazyku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic "The position of the German language in the Czech educational system demonstrated on the example of selected primary and secondary schools in Domažlice district". At the beginning of this thesis the historical development of the German language is described, the position of the German in the Czech Republic, the language policy of the European Union and also of the Czech Republic and the important documents of the European Union and the Czech educational systems (for example Framework Edu-cation Programme etc.) are mentioned. In the next part of this section the principle of multilingualism, educational methods in the field of foreign language education in the Czech Republic, mutual position of German and English, and the best known institutions for supporting of the German language skills are presented. The practical section makes conclusions of the questionnaires which have been prepared for both of primary and secondary school's students and teachers situated in this border area. The results of the analysis are evident from the graphs and are also involved. The main target of this thesis was to find out the current position of the German language in this region and to explore the interest and the relationship of the students to this language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rajsova_Renata.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Rajsova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Rajsova_op.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Rajsova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce343,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.