Title: Vytvoření webového uživatelského rozhraní pro stávající CRM systém
Other Titles: Creation of a web user interface for an existing CRM system
Authors: Lexa, Josef
Advisor: Strych Václav, Ing.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27667
Keywords: crm systém;webová aplikace;optimalizace databáze
Keywords in different language: crm system;web application;database optimalization
Abstract: Cílem této práce je čtenáři vysvětlit problematiku databázové a aplikační vrstvy programu M/Data. Nad těmito vrstvami provést analýzu a detailně popsat její výsledky včetně návrhů možných řešení. Na základě této analýzy byla databáze a aplikační vrstva optimalizována a bylo vytvořeno webové uživatelské rozhraní, které obsahuje hlavní funkce stávajícího desktopového programu. Hlavním zjištěním bylo, že databázovou a aplikační vrstvu lze vcelku snadno optimalizovat do stavu, kdy je plně použitelná pro vytvoření webového rozhraní.
Abstract in different language: The aim of this work is to explain to a reader the problems of the database and application layers of the M/Data program. To analyse the above layers and in detail describe its results and possible solutions. Based on this analysis, the database and application layers have been optimized and the web user interface was created which includes the main features of the current desktop program. The main finding was that the database and application layers can be easily optimized to the point where they are fully applicable for the creation of a web user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Josef_Lexa.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
A13B0511P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce150,31 kBAdobe PDFView/Open
A13B0511P-posudek.pdfPosudek oponenta práce199,72 kBAdobe PDFView/Open
A13B0511P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce182,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.