Title: Odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení pomocí Bayesovského přístupu
Other Titles: Estimations of parameter in the generalized exponential distribution through Bayesian method
Authors: Šašek, Lukáš
Advisor: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27791
Keywords: bayesovské odhady;zobecněné exponenciální rozdělení;spolehlivostní funkce;ztrátová funkce;kolmogorov-smirnov test dobré shody;simulace
Keywords in different language: bayes estimate;generalized exponencial disribution;kolmogorov-smirnov goodness of fit test;loss function;reliability function;simulation
Abstract: Cílem této práce je seznámit se s bayesovským přístupem a aplikovat ho na odhad parametru zobecněného exponenciálního rozdělení nebo na jeho parametrické funkce. Dále pro zvolená apriorní rozdělení popsat odvození odhadů. Pomocí simulace se vyšetří vlastnosti odhadů.
Abstract in different language: This work explores Bayes estimation of the unknown parameter or parametrical function for the generalized exponencial disribution. For chosen conjugate prior describe descripiton of derived estimations. Examine properties of the derived estimations by simulation study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce285,83 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sasek.pdfPosudek vedoucího práce765,92 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sasek.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Sasek.pdfPrůběh obhajoby práce20,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.