Title: Příprava a vybrané reakce gama-apoallobetulinu
Other Titles: Preparation and selected reactions of gamma-apoallobetulin
Authors: Novák, Lukáš
Advisor: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27795
Keywords: triterpenoidy;betulin;gama-apoallobetulin;hydrogensíran draselný;chromatografie;tenkovrstvá chromatografie;tlc
Keywords in different language: triterpenoids;betulin;gamma-apoallobetulin;potassium hydrogen sulfate;chromatography;thin-layer chromatography;tlc
Abstract: Bakalářská práce rozdělená na teoretickou a experimentální část se zabývá triterpenoidy, zvláště pak betulinem a gama-apoallobetulinem. Práce je orientována především na experimenty vedoucí k přípravě gama-apoallobetulinu z betulinu reakcí s hydrogensíranem draselným a na využití tenkovrstvé chromatografie k preparativním účelům.
Abstract in different language: This thesis comprised of the theoretical and the experimental part deals with triterpenoids, especially with betulin and gamma-apoallobetulin. The thesis is focused on experiments leading to preparation of gamma-apoallobetulin from betulin at the potassium hydrogen sulfate solution, and on a use of the preparative thin-layer chromatography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_Lukas.pdfPlný text práce14,18 MBAdobe PDFView/Open
Novak_Lukas_VBP.pdfPosudek vedoucího práce288,29 kBAdobe PDFView/Open
Novak_Lukas_OBP.pdfPosudek oponenta práce317,15 kBAdobe PDFView/Open
Novak_Lukas_DP.pdfPrůběh obhajoby práce176,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.