Title: Institut otroctví v římském právu
Other Titles: Institue of slavery in Roman law
Authors: Polák, Michal
Advisor: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27832
Keywords: otroctví;otrok;řím;římské právo;starověk;soukromé právo;veřejné právo;spartakus
Keywords in different language: slavery;slave;rome;roman law;antiquity;private law;public law;spartacus
Abstract: Práce se zabývá problematikou otroctví ve starověkém Římě. Zaměřuje se na pojem otroctví a jeho vývoj v jednotlivých obdobích římské říše. Dále se práce zaměřuje na právní postavení otroků v římské říši a vznik a zánik otrockého stavu. V závěru práce jsou popsány životní podmínky, pracovní uplatnění otroků a otrocká povstání, zvláště Spartakovo povstání.
Abstract in different language: This thesis concerns with the slavery in ancient Rome. The attention is pointed toward concept of slavery and its evolution in each of the ancient Rome periods. Next, the thesis is focused on the legal status of the slaves, origins and demises of slave status. In the last part of the thesis, there are described the living conditions of slaves, their work assertion, and also the slave wars, particularly The war of Spartacus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Institut otroctvi v rimskem pravu - CD verze.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
BP - Polak Michal.pdfPosudek vedoucího práce30,71 kBAdobe PDFView/Open
OP - Polak Michal.pdfPosudek oponenta práce31,68 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Polak Michal.pdfPrůběh obhajoby práce45,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.