Title: Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce
Other Titles: Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder is Used
Authors: Farský, Jindřich
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27902
Keywords: broušení;víceosé broušení;řezné podmínky;kvalita povrchu;zatížení vřetene;nc data;nx 9.0;postprocesor
Keywords in different language: grinding;multi-axis grinding;cutting conditions;surface quality;spindle load;nc data;nx 9.0;postprocessor
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem řezných podmínek na kvalitu povrchu a zatížení vřetena při broušení obecných tvarových ploch na 5-ti osé brusce. Zároveň je touto prací ověřena funkčnost nového postprocesoru a možnosti tvorby NC dat v softwaru NX. Cílem této práce je navrhnout vlastní experiment a vytvořit funkční NC data pro realizaci navrženého experimentu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder is Used. Also this work deals with checking functionality the new postprocessor and possibility to create a NC data in the software NX. The aim of this work is proposal a own experiment and create functional NC data for realization of the proposed experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FARSKY_Jindrich.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Farsky.PDFPosudek vedoucího práce414,43 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Farsky.pdfPosudek oponenta práce523,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Farsky.PDFPrůběh obhajoby práce196,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.