Title: Gröbnerovy báze a eliminační ideály
Other Titles: Groebner bases and elimination ideals
Authors: Bláhová, Monika
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27915
Keywords: gröbnerovy báze;eliminační ideály;věta o eliminaci;věta o rozšíření;rezultant polynomů;sylvesterova matice
Keywords in different language: groebner bases;elimination ideals;elimination theorem;extension theorem;rezultant polynomials;sylvester matrix
Abstract: V práci se věnujeme dvou metodám a to determinantu Sylvesterovy matice a Gröbnerovým bázím. Jsou zde uvedeny příklady vyřešené "ručně", a pak s použitím matematického programu. Dále se seznámíme s eliminačními ideály. Při jejich počítání jsme využili Gröbnerovy báze. Poslední část je věnována vybraným geometrickým větám a jejich dokazování.
Abstract in different language: In the work there are explained determinant of the Sylvester matrix and Groebner basis. The examples are solved manually, and then by the mathematical programs. Then it is explained the elimination ideals. Groebner basis is used to count them.The last part is dedicated to some geometric statements and their proof.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Blahova.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Moniky Blahove.pdfPosudek vedoucího práce129,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek_blahova16f.pdfPosudek oponenta práce169,11 kBAdobe PDFView/Open
Blahova protokol429.pdfPrůběh obhajoby práce333,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.