Title: Tvořivost a dovednost žáků 1. stupně ZŠ v 21. století
Other Titles: The Creativity and Skill of Pupils in Primary School in the 21st Century
Authors: Adamcová, Romana
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27921
Keywords: neverbální tvořivost;manuální dovednost;organizační formy;metody vyučování;testování
Keywords in different language: non-verbal creativity;manual skills;organizational forms;methods of teaching;testing
Abstract: Ve své diplomové práci se zaměřuji na význam historického vývoje pracovní výchovy, její nejvýznamnější propagátory, české a slovenské představitele. Dále se zabývám rozvojem tvůrčích dovedností v prostředí základní školy jako cílů pracovní výchovy a zároveň poukazuji na důležitost výběru vhodných organizačních forem a metod vyučování. Dalším bodem mé práce je zrealizovaný výzkum tvořivého myšlení a manuálních dovedností se stanovenými hypotézami a závěrečným vyhodnocením. Završením diplomové práce je ověřený soubor námětů, pomocí nichž si žáci osvojovali nejen praktické vědomosti, ale především rozvíjeli manuální tvůrčí dovednosti.
Abstract in different language: In the diploma thesis I am focusing on the significance of historical development of practical education, its main propagators - the Czech and Slovak representatives. Furthermore, I am concerned with development of creative skills in the environment of primary school as an objective of practical education, and I am highlighting the importance of selecting appropriate organizational forms and methods of teaching. The following part of my thesis includes a research of creative thinking and manual skills, along with the determined hypotheses and final assessment. The last section of the thesis involves a comprehensive summary of topics that help the pupils to not only acquire practical knowledge, but also to develop their manual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Adamcova Romana.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
adamcova.hodnoceni DP.docx.pdfPosudek vedoucího práce33,25 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Adamcova.pdfPosudek oponenta práce445,7 kBAdobe PDFView/Open
Adamcova protokol 524.pdfPrůběh obhajoby práce323,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.