Title: Přístupy automobilového průmyslu k analýze rizik
Other Titles: Automotive industry approaches for risk analysis
Authors: Babovák, Jan
Advisor: Netolický Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27963
Keywords: riziko;analýza;metody;automobilový průmysl;fmea;aiag;vda
Keywords in different language: risk;analysis;methods;automotive industry;fmea;aiag;vda
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou přístupu k analýze rizik v automobilovém průmyslu. Konkrétně metodou FMEA, která je v tomto odvětví vyžadována. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se převážně rozebírá FMEA a její druhy. Praktická část obsahuje porovnání přístupu VDA a AIAG. Součástí práce je příloha s vypracovanou analýzou obou přístupů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of approach to risk analysis in the automotive industry. Specifically, with FMEA method, which is required in this branch of industry. Thesis is divided into two parts theoretical part, which predominantly deals with FMEA in general and contains some information about various specific types of FMEA. Practical part of the thesis contains a comparison of VDA and AIAG. There is an attachment with an analysis of both approaches as a part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_babovak_2017.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
070922_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,45 kBAdobe PDFView/Open
070922_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,42 kBAdobe PDFView/Open
070922_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.