Title: Využití aktivní termografie pro testování fotovoltaických článků
Other Titles: Using of active thermography for photovoltaic cells testing
Authors: Muzika, Lukáš
Advisor: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Referee: Honner Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27972
Keywords: solární článek;testování solárních článků;vady solárních článků;irndt;lock in thermography;pulse thermography;měření va charakteristik;termografie;aktivní termografie
Keywords in different language: solar cell;solar cells testing;solar cells defects;irndt;lock in thermography;pulse thermography;va characteristic measurement;thermography;active thermography
Abstract: Předkládaná práce se zabývá využitím aktivní termografie pro testování solárních článků. Práce popisuje základní rozdělení solárních článků, jejich vlastností, vad a metod výroby. Hlavní část práce je o možnostech měření článků. Jsou popsány základní využívané metody jejich testování především měření VA charakteristiky. Jsou popsány možnosti inspekce solárních článku pomocí aktivní termografie. Jsou provedena měření VA charakteristiky a IRNDT měření (infračervené nedestruktivní testování) 6 palcových polykrystalických solárních článků se dvěma busbary (hlavními vodiči). Články jsou měřeny v původním stavu a po vytvoření umělých vad na článcích. Po provedení umělých vad lze vidět, které z nich lze identifikovat pomocí různých metod IRNDT.
Abstract in different language: The master thesis presents the use of active thermography for solar cells testing. This work describes a basic categorisation of solar cells, their testing, their properties, defects and manufacturing methods. Main part of this thesis deals with inspection of solar cells. Basic principles of solar cells testing are explained especially VA characteristic measurement. Inspections with a use of active thermography methods are described. The VA characteristic measurement and IRNDT (infrared non-destructive testing) measurement of 6 inch polycrystalline solar cells with two busbars are made. Cells are inspected in its original state and after making artificial defects. It is presented and discussed which IRNDT methods are well suited for detection of the artificial defects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MuzikaLukas.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
070932_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,66 kBAdobe PDFView/Open
Muzika_op.pdfPosudek oponenta práce676,94 kBAdobe PDFView/Open
070932_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.