Title: Souvětí: juxtapozice, souřadnost, podřadnost
Other Titles: Sentences: juxtaposition, compound and complex
Authors: Košařová, Ivana
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28031
Keywords: la phrase;la phrase simple;les phrases complexes;la juxtaposition;la coordination;la subordination;la proposition;les propositions principales;indépendantes;subordonnées
Keywords in different language: phrases;simple sentence;main clause;subordinated clause;juxtaposition;compound sentence;complex sentence;parataxis
Abstract: Diplomová práce zkoumá gramatické téma Souvětí : juxtapozice, souřadnost, podřadnost. Jejím hlavním tématem je zjistit úroveň znalostí českých studentů v oblasti francouzského jazyka a poté je porovnat se znalostmi francouzských studentů. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy co je to "phrase, proposition" a zkoumá, jaké existují typy jednoduchých vět, souvětí, různé druhy souřadnosti a hlavně rozlišuje různé druhy vedlejších vět. Praktická část se opírá o vlastní výzkum, díky kterému zjišťuje potřebné údaje, které poté vyhodnotí a zanalyzuje a následně tyto konečné výsledky porovná s odpověďmi francouzských studentů.
Abstract in different language: The thesis examines the grammar topis - juxtaposition, compound and complex sentences. Its main theme is to determine the level of knowledge of Czech students in the French language area and then compare them with the knowledge of French students. This thesis is divided into two main chapters - theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts.The practical part relies on own research to find the necessary data, which then evaluates and analyzes and then compares these final results with the answers of the French students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Kosarova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce404,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.