Title: Anorganické názvosloví a chemické výpočty ve výuce chemie na základní škole
Other Titles: Inorganic Terminology and Chemical Calculations in Chemistry Teaching on Primary school
Authors: Trhlíková, Lenka
Advisor: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Referee: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28450
Keywords: chemické výpočty;názvosloví anorganických látek
Keywords in different language: chemical calculations;terminology of inorganic materials
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s chemickými výpočty a anorganickým názvoslovím. Teoretická část obsahuje přehled základního názvosloví anorganických sloučenin a základních typů chemických výpočtů. Praktická část obsahuje rozbor testových úloh zaměřených na problematiku chemických výpočtů a anorganického názvosloví. Pozornost je věnována analýze jednotlivých úloh a shrnutí nejčastějších chyb, kterých se žáci při řešení dopouštějí. V dotazníkovém šetření jsou zjištěny a porovnány informace týkající se výuky chemických výpočtů a názvosloví anorganických látek. Testy a dotazníky byly zadány ve spolupráci s víceletými gymnázii a základními školami.
Abstract in different language: This Master's thesis focuses on the issues with chemical calculations and inorganic terminology. The first charter consists of an overview of basic inorganic terminology and basic types of chemical calculations. In the second chapter, there is an analysis of particular exercises focusing on the issues with chemical calculations and inorganic terminology. Emphasis is also put on the analysis of particular exercises and the summary of the most common mistakes which are made by pupils when solving such tasks. The information regarding teaching of chemical calculations and inorganic terminology is indentified and compared in the questionnaire survey. The tests and the questioners were worked out with the cooperation of primary schools and junior high schools students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trhlikova_Anorganicke nazvoslovi a chemicke vypocty ve vyuce chemie na zakladni skole.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Trhlikova_Lenka_VDP.pdfPosudek vedoucího práce683,99 kBAdobe PDFView/Open
Trhlikova_Lenka_ODP.pdfPosudek oponenta práce740,66 kBAdobe PDFView/Open
Trhlikova_Lenka_DP.pdfPrůběh obhajoby práce181,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.