Title: Analýza motivace ke studiu na FPE
Other Titles: Analysis of Motivation for Studying on FPE
Authors: Ševčík, Jakub
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28580
Keywords: motivace;motiv;vnější a vnitřní motivace;motivační strategie
Keywords in different language: motivation;motive;external & internal motivation;strategies for motivation
Abstract: Diplomová práce "Analýza motivace ke studiu na FPE" se zabývá problematikou motivace studentů pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V úvodní teoretické části jsou popsány základní pojmy spojené s problematikou motivace studentů včetně nejznámějších teorií motivace a jejich představitelů. Dále se práce stručně zaměří na motivační proces, podrobněji pak bude rozebrána motivace studentů při výuce. Praktickou část budou tvořit výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace a případné implikace do budoucnosti.
Abstract in different language: Diploma thesis "Analysis of Motivation for Studying at FPE" deals with the topic of motivation of the students of Pedagogical faculty of the University of West Bohemia. In the introductive theoretical part, there are described the basic terms connected to the problems of motivation of students including the most well-known theories of motivation as well as their authors. The thesis then briefly touches on the motivational process itself. Subsequently, the thesis focuses on the students' motivation during their studies. The practical part contains the results and their interpretation with possible implications for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Sevcik.pdfPlný text práce320,92 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,49 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - oponent.pdfPosudek oponenta práce246,83 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce70,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.