Title: Měření parametrů prvků přepěťových ochran
Other Titles: Measurement of elements of surge protections
Authors: Zdebor, Jan
Advisor: Skála Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28588
Keywords: degradace;varistor;transil;přepětí;tvs;mov;jmenovité napětí transilu;varistorové napětí;přepěťová ochrana
Keywords in different language: varistor;transil;degradation;overvoltage;protection;tvs;mov;breakdown voltage;varistor voltage
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje základní vlastnosti prvků jemné ochrany proti přepětí. Pozoruje změny varistorového napětí a jmenovitého napětí transilu vlivem svodu přepětí a zabývá se myšlenkou, zda je možné v některých aplikacích nahradit varistory transily. Vzhledem k dosaženým výsledkům prokazující stálost parametrů transilu lze předpokládat možnost náhrady varistorů výkonovými transily v některých aplikacích.
Abstract in different language: Bachelor thesis presents fundamental features of soft protection against overvoltage. It observes changes on varistor voltage and transil breakdown voltage due to surges and deals with possible replacement of varistor by transil in certain areas. According to achieved results, which are proving stability of transil parameters, transils can be assumed as a replacement of varistors in certain application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Zdebor.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
070792_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,11 kBAdobe PDFView/Open
070792_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,33 kBAdobe PDFView/Open
070792_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce253,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.