Title: Optimalizace parametrů laseru pro značení SK a Cermetu
Other Titles: Optimalization of the laser parameters when SC and Cermet are marking
Authors: Mrázek, Martin
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Daňa Milan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28641
Keywords: laser;drsnost povrchu;práh ablace;vláknový laser
Keywords in different language: laser;surface quality;ablation treshold
Abstract: Práce se zabývá ovlivněním povrchu při použití laserového popisu. Rešeršní část popisuje teorii laserového popisování a teorii měření drsnosti povrchu. V experimentální části jsou provedena tři měření, snaha prvního z nich byla nalézt parametry výkonu, rychlosti a frekvence popisu, které by povrch mohli ovlivňovat co možná nejméně. Cílem druhého bylo tyto parametry ověřit. Ve třetím experimentu byl zkoumán vliv strategie popisu a délky prvního pulsu. Získané závislosti mohou přispět pro správnou volbu parametrů značení.
Abstract in different language: The work deals with the change of surface quality using a laser mar-king. The review part describes the theory of the laser marking and the theory of surface roughness measurement. In the experimental part were made three measurements. The effort was to find the para-meters (power, speed, frequency) that change the surface at least. In the second experiment was measured the surface roughness. The obtained dependence can contribute to the right choice of parameters of the marking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazek_Martin.pdfPlný text práce13,19 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Mrazek.PDFPosudek vedoucího práce432,19 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Mrazek.PDFPosudek oponenta práce628,3 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Mrazek.PDFPrůběh obhajoby práce151,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.