Title: Zavedení nového produktu na trh ve společnosti Systherm s.r.o.
Other Titles: The introduction of new product launches in Systherm s.r.o.
Authors: Nguyen, Anh Vu
Advisor: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28644
Keywords: zavedení nového produktu;kontrola;stanice;kvalita;návrh;efektivnost procesu;technologie
Keywords in different language: product introduction;control stations;quality;design
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zavedením nového produktu na trh z ohledu na kvalitu ve společnosti SYSTHERM s.r.o.. Na základě daných technologií jsou vytvořeny návrhy na jednotlivé druhy kontrol tak, aby se celý proces zavádění výrobku zefektivnil a vedl ke zlepšení celého procesu v podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the introduction of a new product on the market regardless of the quality of the company SYSTHERM s.r.o .. Based on those technologies are developed proposals for various types of controls, so that the whole process of introducing the product more effective and led to the improvement of the whole process in the enterprise
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_2016_nguyen.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Nguyen.PDFPosudek vedoucího práce251,19 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Nguyen.PDFPosudek oponenta práce363,05 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Nguyen.PDFPrůběh obhajoby práce151,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.