Title: Tvorba technické části katalogu fréz
Other Titles: Creating the technical part of the catalog of milling cutters
Authors: Laudát, Vít
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hanzl Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28646
Keywords: frézování;řezné podmínky
Keywords in different language: milling;cutting conditions
Abstract: Práce popisuje základní způsoby frézování a uvádí jejich vhodné použití.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the basic ways of milling and indicates their appropriate use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vit Laudat.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP- Laudat.PDFPosudek vedoucího práce419,88 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Laudat.PDFPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Laudat.PDFPrůběh obhajoby práce168,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.