Title: Robotické pracoviště
Other Titles: Robotic workplace
Authors: Buzovský, Radim
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Žídek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28896
Keywords: konstrukce;robotické pracoviště;polohovací stůl;zásobník nástrojů;cad;siemens nx 10
Keywords in different language: construction;robotic workplace;positioning table;tool storage;cad;siemens nx 10
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh koncepce robotického pracoviště. Výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů. Volbu vřetena a návrh příruby. Návrh výměny nástrojů, úpravy polohovacího stolu a návrh oplocení pracoviště s bezpečnostními prvky. Dále obsahuje výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: The thesis includes design of robotic workplace. Calculation of chosen parts. Choose of spindle and design of flange for spindle. Design of tool changing, adjustment of positioning table and design of guarding fence with safety units. Thesis also includes drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BUZOVSKY_RADIM.pdfPlný text práce8,24 MBAdobe PDFView/Open
Buzovsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce647,87 kBAdobe PDFView/Open
Buzovsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce713,14 kBAdobe PDFView/Open
Buzovsky.pdfPrůběh obhajoby práce258,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.