Title: Managerské dovednosti - kompetence managera (vedoucího zaměstnance) ve veřejné správě
Other Titles: Management skills - competencies of manager (managing employee) in public administration
Authors: Toupal, Martin
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29002
Keywords: manažer;vedoucí pracovník;dovednosti;kompetence;veřejná správa
Keywords in different language: manager;managing employee;skills;competencies;public administration
Abstract: Práce je zaměřena na dovednosti a kompetence manažera ve veřejné správě. První kapitola definuje a popisuje jednotlivé dovednosti (plánování, vedení, delegování, komunikace). Druhá kapitola se věnuje způsobu, jak dovednosti získat, prohlubovat a udržovat. Třetí kapitola je zaměřena na kompetence. Poslední kapitola stručně řeší osobnost manažera.
Abstract in different language: This thesis is focused on skills and competencies of a manager in public administration. First chapter defines and describes particular skills (planning, leadership, delegation, communication). Second chapter is devoted to way, how to gain, deepen and keep the skills. Third chapter is focused on competencies. The last chapter briefly look in to manager´s personality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2016-2017 - Martin Toupal.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Toupal - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce398,42 kBAdobe PDFView/Open
Toupal - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce879,05 kBAdobe PDFView/Open
Toupal - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce329,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.