Title: Ší'itské sekty po smrti Ja'fara as-Sadiqa
Other Titles: Shi'i sects after the death of Ja'far as-Sadiq
Authors: Rymonová, Denisa
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Haberajter Slavomír, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29116
Keywords: ší'itské sekty;ismá'ílíja;imám;fátimovci;ší'a;ismá'ílíjská doktrína
Keywords in different language: shi'i sects;isma'ilism;imam;fatimids;shi'a;isma'ili doctrine
Abstract: Tato bakalářská práce si klade za cíl uskupit veškeré podstatné informace o sektě ismá'ílíja. Též jsou zde ve stručnosti představeny sekty, které vznikly po smrti šestého imáma Dža'fara as-Sádiqa. Práce je zaměřena především na ismá'ílíjské učení a historické pozadí v období od jejího vzniku skrze různá schizmata až po její působení v současném světě.
Abstract in different language: This Bachelor thesis aims to gather all relevant informations about the Isma'ilism. There are also briefly introduced sects that arose after the death of the sixth Imam Ja'far as-Sadiq. The work focuses mainly on Isma'ili teachings and the historical background from its beginning through various schisms up to the present world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - RYMONOVA DENISA .pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
V-Rymonova.pdfPosudek vedoucího práce230,09 kBAdobe PDFView/Open
O-Rymonova.pdfPosudek oponenta práce243,46 kBAdobe PDFView/Open
Rymonova.PDFPrůběh obhajoby práce80,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.