Title: Bahá'í v současném světě
Other Titles: The Bahá'í faith in the contemporary world
Authors: Otýpková, Anna
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29117
Keywords: bahá'í;víra;náboženství;bahá'u'lláh;abddu'l-bahá;šoqí effendi;pacifismus
Keywords in different language: bahá'í;faith;religion;bahá'u'lláh;abdu'l-bahá;shoghi effendi;pacifism
Abstract: Cílem bakalářské práce je prozkoumání víry bahá'í, jejího vzniku, učení a rozšíření. V první části se práce zabývá obecným pojetím víry, jejími nejzákladnějšími principy a základním seznámením s učením. V druhé části je představen zakladatel víry Bahá'u'lláh, ve třetí částí se už práce zaměřuje hlouběji na učení, tradice, modlitby a život vyznavačů bahá'í. Poslední část se zabývá rozšířením této víry v současném světě. Bakalářská práce bude zpracována na základě shromáždění a analýzy primárních a sekundárních pramenů a v souladu s předpisy stanovenými pro její vypracování.
Abstract in different language: Bahá'í Faith is the newest religion and the second most spread religion in the world, right after Christianity. The differences between this religious system and the Europian cultural environment where I come from have attracted my interests. Thus, I chose this topic so I could get a deeper insight into this problematic and try to bring this topic to the wider conciousness of Czech (not only religious) public scene. In the first part of my thesis I devoted myself to quite complicated history of the Bahá'í Faith which went hand in hand with current problematic of the Bahá'í believers in modern-day Iran. Also, I introduced three main personas of this faith who are Bahá'u'lláh, his son Abdu'l-Bahá and Abdu'l-Bahá's grandson Shoghi Effendi. I focused on celebrating of the Bahá'í feasts in the contemporary world and described the most important ones, such as Nourúz or Ridván.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_F (1).pdfPlný text práce895,25 kBAdobe PDFView/Open
Otypkova.PDFPrůběh obhajoby práce77,3 kBAdobe PDFView/Open
V-Otypkova.pdfPosudek vedoucího práce211,47 kBAdobe PDFView/Open
O-Anna Otypkova.PDFPosudek oponenta práce149,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.