Katedra občanského práva / Department of Civil Right

Kolekce


Recent Submissions

Novotný, Jiří
Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu?

On 17 May 2017, Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons was adopted. The paper presents the basic legal context of this standard with regard to ...

Grmelová, Nicole , Zahradníková, Radka
Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic

A recent prime - time TV debate on the living conditions of laying hens in Czech farms broadcast by a public nationwide television channel revived a broader discussion of the concept of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a concept whereby companies ...

Psutka, Jindřich
Setkání kateder občanského práva a konference Aktuální výzvy soukromého práva

Buriánová, Pavla
Úskalí moderačního práva soudu ve vztahu ke snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty

The subject of the article is to provide basic information on the possibility of reducing the contractual penalty by the court.

Pulkrábek, Zdeněk
Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo

The article deals with a court´s duty to point out possible different legal qualification. In the example of development of this duty in Germany, Austria and pre-war Czechoslovakia it demostrates recent czech approach as outdated. Its basic problem is an extreme assumption the cour...