Název: Závislost rychlosti proudění taveniny v ose indukční kelímkové peci na elektrických parametrech induktoru
Další názvy: Influence of the Electrical Parameters of the Inductor on Axial Melt Velocity in the Induction Crucible Furnace
Autoři: Hrbek, Jan
Mészáros, Bence
Citace zdrojového dokumentu: Elektrotechnika a informatika 2018: XIX. ročník konference doktorských prací, Zámek Nečtiny, 25. – 26. října 2018: Elektrotechnika, Elektronika, Elektroenergetika, 2018, s. 40-44.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30699
ISBN: 978–80–261–0785–9
Klíčová slova: průtokové pole;indukční kelímková pec;indukční tavení;axiální rychlost
Klíčová slova v dalším jazyce: flow field;induction crucible furnace;induction melting;axial velocity
Abstrakt v dalším jazyce: The paper describes a mathematical model of induction crucible furnace. The main purpose of the article is to study influence of inductor frequency and electric current on axial melt velocity. The material used for calculation is Wood’s metal. The considered problem contains electromagnetic field coupled with hydrodynamics. The electromagnetic problem is solved using ANSYS Mechanical APDL and obtained distribution of Lorentz force is inserted into ANSYS Fluent to solve the hydrodynamic task.
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
2018
2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrbek.pdfPlný text452,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.