Název: Použití Schwarz-Christoffelovy transformace ve výpočtech elektrických strojů
Další názvy: The Usage of Schwarz-Christoffel Transformation in Electrical Machines Calcualtions
Autoři: Laksar, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Elektrotechnika a informatika 2018: XIX. ročník konference doktorských prací, Zámek Nečtiny, 25. – 26. října 2018: Elektrotechnika, Elektronika, Elektroenergetika, 2018, s. 95-99.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30716
ISBN: 978–80–261–0785–9
Klíčová slova: zpětná elektromotorická síla;Carterův činitel;hustota magnetického toku;Schwarz-Christoffelova transformace;točivý moment
Klíčová slova v dalším jazyce: back electromotive force;Carter's Factor;magnetic flux density;Schwarz-Christoffel transforamtion;torque
Abstrakt v dalším jazyce: One of the methods additional to finite element analysis is presented in this paper. The Schwarz-Christoffel (SC) transformation was used to the Carters factor derivation. Today, the numerical SC transformation is used to describe the air gap magnetic field and evaluate the back EMF waveform and the torque of the machine.
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEV)
2018
2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Laksar.pdfPlný text513,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.