Title: Racionalizace procesů a výroby
Other Titles: Rationalisation of processes and production
Authors: Kačerová, Ilona
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Bicková Lucie, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31348
Keywords: racionalizace;lean management;layout;zpracování plechů;ergonomie;rula;nv 361/2007 sb.
Keywords in different language: rationalization;lean management;layout;sheet metal processing;ergonomics;rula;nv 361/2007 coll.
Abstract: Diplomová práce se zabývá racionalizací procesů a výroby ve vybrané společnosti. První část je věnována teoretickým poznatkům týkajících se dané problematiky. V druhé části je provedena analýza současné situace podniku, se zaměřením na odvětví zpracování plechů. Následně jsou navrženy návrhy na zlepšení. Součástí práce je také ergonomická analýza jednoho ze zvolených pracovišť s následným návrhem, jak situaci na pracovišti zlepšit.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on rationalization of processes and production in a selected company. The first part is devoted to theoretical knowledge about the given issue. The second part analyzes the current situation of the company, focusing on sheet metal processing. Afterwards proposals for improvement are proposed. The diploma thesis is also including an ergonomic analysis of one of the chosen workplace with a subsequent proposal how the situation should be improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kacerova_Ilona_DP.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Kacerova.pdfPosudek oponenta práce721,29 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Kacerova.pdfPosudek vedoucího práce531,86 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kacerova.pdfPrůběh obhajoby práce521,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.