Title: Realizace a validace virtuálních návodek
Other Titles: Implementation and validation of virtual instructions
Authors: Anděl, Štěpán
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31354
Keywords: virtuální realita;rozšířená realita;montážní návodka;unity 3d
Keywords in different language: virtual reality;augmented reality;assembly instructions;unity 3d
Abstract: Práce se zabývá využíváním virtuální a rozšířené reality k montážním pracím v průmyslových podnicích. Jejím cílem je naměřit časové údaje kompletace součástky podle vytvořené virtuální návodky a získané údaje pak porovnat s již naměřenými hodnotami montáže stejné součástky podle papírové návodky a virtuální návodky bez osvětlení pozic. Z těchto variant bude vybrána jedna, která bude dosahovat nejlepších časů kompletace.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of virtual and augmented realities for assembly works in industrial companies. The aim of this thesis is to create virtual instructions for an assembly of parts into the finished product. The group of people will be time-measured during their assembly. Their times will be compared with other assembly times according to classic paper manuals and virtual instructions without positions lighting. One from these variants will be chosen as the best solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Andel_Stepan_2018.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Andel.pdfPosudek oponenta práce874,89 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Andel.pdfPosudek vedoucího práce557,86 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Andel.pdfPrůběh obhajoby práce599,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.