Title: Návrh výrobních a skladovacích prostor
Other Titles: Design of the manufacturing and warehouse area
Authors: Vránek, Pavel
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bochinský Michal, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31358
Keywords: layout;sklad;kapacitní propočty;výroba;materiálové toky.
Keywords in different language: layout;warehouse;capacity calculations;production;material flows.
Abstract: Diplomová práce se zabývá přesunem výroby z jedné haly do druhé. Aby mohl být tento přesun zrealizován, bylo nutné nejprve vypracovat kapacitní propočty pro zadané objemy výroby. Na základě propočtů, pak byly zpracovány varianty přesunu výroby do druhé haly. Celkem bylo zpracováno 5 variant. Po vypracování variant následuje zhodnocení těchto variant a na závěr doporučení varianty přesunu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with relocation of production from one hall to another. In order to achieve this displacement, it was necessary to do the capacitive calculations for the given production volumes. On the basis of the calculations, the variants of the production shift to the second hall were processed. In total, 5 variants have been processed. After processing the variations, the results were classified and finally proposed the recommendation which variation is the most effective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_VRANEK.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Vranek.pdfPosudek vedoucího práce588,26 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Vranek.pdfPosudek oponenta práce567,63 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Vranek.pdfPrůběh obhajoby práce484,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.