Title: Balancování výrobní linky
Other Titles: Production Line Balancing
Authors: Drápalíková, Irena
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Slába Matěj, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31360
Keywords: balancování výrobní linky;výroba;spotřeba času;normování práce;most
Keywords in different language: production line balancing;production;time consumption;standardization of work;most
Abstract: Diplomová práce se zabývá balancováním výrobní linky. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se výrobních systémů. Následně je popsána metodika normování práce a vyvažování výrobních linek. V praktické části je provedena časová analýza jednotlivých pracovišť balancované výrobní linky a následně navržená možná řešení. V závěru práce je vybráno optimální řešení a provedeno jeho zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with the production line balancing. The theoretical part explains the basic concepts of production systems. The methodology of normalization of work and balancing of production lines is subsequently described. In the practical part, the time analysis of the individual workplaces of the balanced production line is carried out and then possible solutions are proposed. At the end of the thesis the optimal solution is selected and its evaluation is carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drapalikova_DP_2018.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Drapalikova.pdfPosudek vedoucího práce550,33 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Drapalikova.pdfPosudek oponenta práce719,36 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Drapalikova.pdfPrůběh obhajoby práce535,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.