Title: Balancování montážní linky
Other Titles: Balancing of assembly line
Authors: Zikmund, Jakub
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31362
Keywords: plýtvání;ergonomie;vybalancování linky;štíhlá výroba;materiálový tok;layout
Keywords in different language: waste;ergonomics;line balancing;lean manufacturing;material flow;layout
Abstract: Práce se zaměřuje na balancování linky. Téma je Balancování linky. Cílem je odstranit plýtvání a optimalizovat linku pro výstup 10 výrobků za směnu.
Abstract in different language: The Theses is focused on line balancing. Topic is Balancing of line. The goal is to eliminate the waste and optimize the line for output 10 products per shift.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_J_Zikmund_S16N0078K.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Ziknund.pdfPosudek vedoucího práce558 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Zikmund.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Zikmund.pdfPrůběh obhajoby práce544,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.