Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPinte Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSvoboda, Tomáš
dc.contributor.refereeBasl Josef, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:13Z-
dc.date.available2017-9-20
dc.date.available2019-03-15T10:11:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-18
dc.identifier76073
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31363
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zavedením integračního rozhraní pro vzájemnou komunikaci mezi podnikovými informačními systémy SAP a SmarTeam. V práci je proto provedena analýza podnikového prostředí a vlastních systémů pro stanovení požadavků na výslednou podobu rozhraní a způsobu přenosu informací. Cílem navrhovaného integračního rozhraní je automatizovaně a efektivně provádět přenos informací, CAD dat a kusovníků mezi databázemi obou systémů a ušetřit tak nadbytečnou systémovou administrativu. Zavedení integrace se provádí současně s implementací ERP SAP do prostředí výrobního závodu.cs
dc.format90 s. (231 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecterpcs
dc.subjectpdmcs
dc.subjectsapcs
dc.subjectsmarteamcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectimplementace systémůcs
dc.subjectpodnikové informační systémycs
dc.titleSystémová integrace podnikových systémů SAP a SmarTeamcs
dc.title.alternativeSAP and SmarTeam enterprise systems integrationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the issue related to implementation of interface for mutual communication between SAP and SmarTeam systems. Thesis contains analysis of the enterprise environment and both of the systems in order to determine requirements for the final form of the interface and ways of transferring the data. The main purpose of the interface is to provide exchange of information, CAD data and BOMs between the system's databases and save redundant system administration. Implementation of the integration runs alongside the SAP ERP implementation in the production enterprise environment.en
dc.subject.translatederpen
dc.subject.translatedpdmen
dc.subject.translatedsapen
dc.subject.translatedsmarteamen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedsystems implementationen
dc.subject.translatedenterprise information systemsen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Svoboda_18_5_2018.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Svoboda.pdfPosudek vedoucího práce614,73 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Svoboda.pdfPosudek oponenta práce385,22 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce477,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.