Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBasl Josef, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorSouček, Stanislav
dc.contributor.refereePasternák Marcel, Ing.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:13Z-
dc.date.available2017-9-20
dc.date.available2019-03-15T10:11:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier76079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31364
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zaváděním informačního systému na zadávání zakázek do vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje popis, metody a postupy určené pro problematiku zavádění informačního systému do podniku a slouží jako podklad pro část aplikační. Aplikační část se zaměřuje na analýzu nabízených informačních systémů, výběr vhodného řešení a jeho implementaci do příslušného podniku. V závěru práce dochází k hodnocení přínosů zavedení vybraného informačního systému a je nastíněno další možné rozšíření či optimalizace.cs
dc.format81 s. (15625 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectpodnikové procesycs
dc.subjectanalýza iscs
dc.titleZavedení systému na zadávání zakázek externími zákazníky pro oddělení kvalitycs
dc.title.alternativeImplementation of ordering system for Quality Department from external customersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the implementation of an information system for awarding contracts to a selected company. The theoretical part contains description, methods and procedures for the implementation of the information system into the company and serves as a background for the application part. The application part focuses on the analysis of the offered information systems, the selection of the appropriate solution and its implementation in the respective company. In conclusion of the thesis, there is assessing the benefits of the implementation of selected information system and outlined possible further ex-pansion and optimization.en
dc.subject.translatedinformation systemsen
dc.subject.translatedimplementationen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedbusiness processesen
dc.subject.translatedis analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Soucek.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Soucek.pdfPosudek vedoucího práce540,76 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Soucek.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Soucek.pdfPrůběh obhajoby práce469,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.