Title: Změny v technologii chlazení s důrazem na enviromentální dopady a s ohledem na legislativní omezení
Other Titles: Changes in cooling technologies with emphasis on environmental impacts and legislative restrictions.
Authors: Študlar, Václav
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řežáb Rostislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31367
Keywords: chladicí technologie;chladiva;komerční chlazení;průmyslové chlazení;nápojové chlazení;environmentální dopady;změny rozvržení;legislativní omezení
Keywords in different language: cooling technology;refrigerants;commercial refrigeration;industrial refrigeration;beverage coolers;environmental impacts;layout changes;legislative restrictions
Abstract: Tato práce je zaměřena na popsání a vysvětlení změn v chladicí technologii s důrazem na legislativní změny, které začnou platit v následujících letech. První část práce stručně popisuje chladicí technologii obecně. Druhá část práce je zaměřena na vývoj legislativy v této oblasti. Další části práce se zabývají popisem změn v malém nápojovém chlazení a komerčním chlazení. Poslední část práce se zabývá aktualizací stávajícího rozvržení výrobní haly, vzhledem k přicházejícím změnám ve výrobě a zvyšujícímu se objemu produkce, včetně ekonomického zhodnocení změn.
Abstract in different language: This thesis is focused on describing and explaining changes in cooling technology, considering new legislative restrictions which will start valid in the upcoming years. First part of the thesis is briefly describing cooling technology in general. The second part is focused on development of legislative standards in this technology. The other parts are describing the changes in technology of small beverage coolers and commercial refrigeration. The last part of thesis is about the update of current layout of the production hall to upcoming changes and increasing amount of production., including economical evaluation of the changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studlar Vaclav-DP 2018.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Studlar.pdfPosudek oponenta práce687,78 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Studlar.pdfPosudek vedoucího práce556,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Studlar.pdfPrůběh obhajoby práce541,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.