Title: Sociální exkluze v ČR a EU
Other Titles: Social exclusion in the Czech republic and European Union
Authors: Vaverková, Karolína
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31524
Keywords: sociální exkluze;kultura chudoby;nezaměstnanost;sociální práce;národnostní menšiny
Keywords in different language: social exclusion;"the culture of poverty";unemployment;social care;the minorities
Abstract: Tato diplomová práce je věnována tématu sociální exkluze v České republice a Evropské unii. Cílem mé práce bylo osvětlit čtenáři pojem exkluze jako takový, popsat vznik tohoto jevu, vymezit příčiny a chyby systému, které ho způsobují a jaké následky má život v podmínkách sociální exkluze. Zpočátku práce je vymezen pojem exkluze a jeho historický kontext. Poté popsány indikátory, složky sociální exkluze a následky života v exkluzi. Část je také věnována kultuře chudoby asociální práci, ať už v jejím pozitivním smyslu, tak ze strany jejích problémů a dysfunkcí. Závěr práce je věnovaný sociální exkluzi rámci Evropské unie.
Abstract in different language: Defining the term of the social exclusion in the Czech Republic and European Union is the main topic of this diploma thesis. Its aim is to specify this term and describe its formation, to search for the causes and errors made in the system of social care together with their sources and consequences caused by living under the conditions of social exclusion. In the beginning of this thesis, there is a definition of a term of exclusion by itself in the context of history followed by its indicators, components of social exclusion and consequences which had led to the life apart from the community. Secondly, there are mentioned the terms such as "the culture of poverty" and social care either in the positive meaning of their influence or in the way referring to the problems and disharmony that they might cause. In the end, there is a part dedicated to the term of social exclusion and its role within the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA-PRACE-SOCIALNI-EXKLUZE-V-CR-A-EU.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Vaverkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce911,14 kBAdobe PDFView/Open
Vaverkova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce337,13 kBAdobe PDFView/Open
Vaverkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce573,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.