Title: Dobříš-Didaktické aplikace pro využití ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Other Titles: DOBRIS Didactic applications used in the course of the National History in the Elementary school
Authors: Novotná, Ilona
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31577
Keywords: dobříš;regionální historie města;moderní dějiny;zajímavé památky;nejstaršího osídlení;významné osobnosti;dominantní místa;didaktické činností;osvojení poznatků;místní odborné instituce.
Keywords in different language: dobris;the local history;interesting sights;the odlest settlements;nowadays;important people;dominant places;didactic activites;getting known;local specialized institutions.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na regionální historii města Dobříše a na zajímavé památky jejího okolí. Teoretická část je členěna do systematického celku, který tvoří několik kapitol od nejstaršího osídlení až po moderní dějiny. K Dobříši neodmyslitelně také patří významné osobnosti zde narozených nebo působících a dominantní místa města, které dodnes hrají důležitou roli v místní historii. Praktické zpracování celého tématu považuji za velice důležité, protože nabídka didaktických činností je zaměřena na osvojení poznatků z oblasti historie, které se prolínají s ostatními vyučujícími předměty. Činnosti jsou představeny pomocí navržených metodických pracovních listů. Děti by tak měly lépe poznat okolí svého bydliště a za pomocí didaktických aplikací, tak v dětech probudit pozitivní vztah ke kulturním a historickým památkám města Dobříše a jejího okolí. Cílem mojí práce je, bylo motivovat místní pedagogy k edukačnímu využití místních odborných institucí, jako např. dobříšské archivní muzeum či depozitář města Dobříše. Ze své praxe mám ověřeno, jak je pro děti velmi důležité propojit historickou část vlastivědy s regionem. Pro žáky je potom látka zajímavější, srozumitelnější, konkrétnější, a tím také snazší.
Abstract in different language: This diploma work is aimed to the local history of the town Dobříš with its interesting sights in the near surrounding. Theoretical part is divided into few chapters which include the history from the odlest settlements until nowadays. To Dobříš there also belong some very important people who were either born there or related to here. Moreover there are also some dominant places in the town which definitively constituted the local history. Practical part is very impotant for wide range of didactic activites aimed to getting known the local history through the specific lessons. The activities are compiled from particular methodical worksheets which should help the pupils to discover their places of residence and also should arouse their positive relationships towards the local cultural and historic sights in the town and near surrounding. The main aim of my diploma work is to motivate teachers to use local specialized institutions, for example the archival museum or the depository in Dobříš, within their educational work. Thanks to my experiences, I know, how important is connection between historic part of national history and geography with region. Finally the lessons are for pupils more interesting, understandable, concrete and definitively easier to learn.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novotna.pdfPlný text práce6,93 MBAdobe PDFView/Open
Novotna V.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Novotna O.pdfPosudek oponenta práce611,39 kBAdobe PDFView/Open
Novotna P.pdfPrůběh obhajoby práce172,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.