Title: Ego - Task orientace u různě zaměřených sportovců v dorosteneckém věku (15-18)let
Other Titles: Ego - task orientation in athletes at the junior level
Authors: Zich, Jan
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31734
Keywords: ego - task orientace;atletika;plavání;fotbal;florbal
Keywords in different language: ego - task orientation;athletics;swimming;football;floorball
Abstract: Zjištění zaměření Ego - Task orientace u sportovců ve věku (15 - 18)let z různých sportovních odvětví (atletika, fotbal, plavání a florbal). U vybraných skupin pomocí metody Kruskal-Wallis test, porovnáváme Ego - Task orientaci více nezávislých souborů a metoda Mann Whitney U Test se použila, pro porovnání dvou nezávislých souborů (kolektivních a individuálních) sportů.
Abstract in different language: The findings of Ego - Task orientation in athletes aged (15 - 18)from different sports (athletics, football, swimming and floorball). For selected groups using the method of Kruskal-Wallis test, comparing the Ego - Task orientation of the multiple independent files and the method of Mann Whitney U Test was used for comparison of two independent files (collective and individual) sports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JZ-DPO.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zich Jan - VP.pdfPosudek vedoucího práce141,86 kBAdobe PDFView/Open
Zich Jan - OP.pdfPosudek oponenta práce157,99 kBAdobe PDFView/Open
Zich J..pdfPrůběh obhajoby práce43,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.