Title: Prvky parkouru ve výuce TV na ZŠ
Other Titles: The elements of parkour in physical education at elementary school
Authors: Boleček, Petr
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31739
Keywords: parkour;motivace;školní tělesná výchova
Keywords in different language: parkour;motivation;school physical education
Abstract: Předmětem diplomové práce "Prvky parkouru ve výuce TV na ZŠ" je představit parkour jako pedagogický nástroj vhodný pro práci s mládeží a seznámit ji s některými technikami, jež lze zařadit do hodin školní TV. Možnosti zapojení budou zkoumány pomocí přímé intervence do hodin školní TV a následné ankety.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis "Elements of Parkour in TV Teaching at Primary Schools" is to introduce parkour as a pedagogical tool suitable for youth work and to present some techniques, that can be included into school physical education. The possibilities of engagement will be examined through direct intervention in school physical education lessons and subsequent questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Prvky parkouru ve vyuce TV na ZS - Petr Bolecek.PDFPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Bolecek P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,18 kBAdobe PDFView/Open
Bolecek P. - OP.pdfPosudek oponenta práce173,03 kBAdobe PDFView/Open
Bolecek P..pdfPrůběh obhajoby práce55,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.