Title: Marcela Koblasová - Neckářová, biografie československé reprezentantky v atletických vícebojích
Other Titles: Marcela Koblasova - Neckarova, Czechoslovak representative in athletics polyathlon
Authors: Bezděková, Václava
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31751
Keywords: atletika;víceboj;sedmiboj;pětiboj;biografie
Keywords in different language: athletics;polyathlon;heptathlon;pentahlon;biography
Abstract: Tato práce charakterizuje život a vývoj sportovní kariéry Marcely Koblasové Neckářové, bývalé československé reprezentantky v atletických vícebojích. Obsahuje dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizována atletika a atletické víceboje. V praktické části je popsán život Marcely Koblasové Neckářové. K práci jsou přiloženy přílohy.
Abstract in different language: The object of this diploma thesis was to characterize the life and development of the sporting career of Marcela Koblasová - Neckářová, a former Czechoslovak representative in athletic polyathlon. I t contains two parts - theoretical and practical. In the theoretical part is characterized athletics and athletic polyathlon. In the practical part is describes the life of Marcela Koblasová - Neckářová. To the thesis are enclosed attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezdekova_Vaclava_DP_2018.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Bezdekova Vaclava - VP.pdfPosudek vedoucího práce138,47 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekova Vaclava - OP.pdfPosudek oponenta práce133,96 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekova V..pdfPrůběh obhajoby práce44,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.