Title: Požární sport pro žáky mladšího školního věku
Other Titles: Fireman sport for younger pupils
Authors: Lucáková, Daniela
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31752
Keywords: mladší školní věk;požární sport;pohybová aktivita;hra.
Keywords in different language: younger school age;fire sport;physical activity;game.
Abstract: Diplomová práce se zabývá požárním sportem pro žáky mladšího školního věku. Teoretická část práce se zaměřuje obecně na požární sport a vše kolem něj. Dále se tato část práce věnuje vývoji jedince. Úkolem praktické části je vytvořit zásobník her a aktivit vhodných pro trénink mladých hasičů, které je možné provádět jak v tělocvičně, tak i ve venkovním prostoru. Tyto hry a aktivity se zaměřují na nácvik jednotlivých disciplín hry Plamen. Cílem je prakticky prověřit, zda jsou tyto činnosti vhodné a realizovatelné.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with fire sport for pupils of younger school age. The theoretical part of the thesis focuses on fire sport in general and everything about it. Furthermore, this part of the thesis deals with evolution of an individual. The goal of the practical part is to create several games and activities that are adequate for the training of young firefighters. These games and activities are suitable both for the gym and outdoor. They focus on the training of individual disciplines of the game Plamen. The aim is to determine if these activities are appropriate and feasible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucakova-2018.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,55 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova D. - OP.pdfPosudek oponenta práce131,14 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova D..pdfPrůběh obhajoby práce61,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.