Title: Metodika rozvoje speciální dynamické síly dolních končetin pro skok daleký
Other Titles: Methodology the development of a special dynamic strength of the lower limbs for the long jump
Authors: Kubová, Iveta
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31761
Keywords: atletika;skok daleký;atletický trénink;metodika tréninku
Keywords in different language: athletics;long jump;athletic training;training methodology
Abstract: Má diplomová práce je zaměřena na zjišťování možností ovlivňování rozvoje speciálních silových schopností u atletů ve věku 13 - 15 let. Cílem mé práce je posoudit tréninkové prostředky rozvoje speciální odrazové schopnosti skokana do dálky. Shromáždit průpravná cvičení pro skok daleký společně s názory trenérů věnující se této disciplíně. Tyto data posoudit a roztřídit do tréninkových období. Pomocí vytvořených speciálních tréninkových metod posouvat výkony atletů.
Abstract in different language: My diploma thesis is focused on the identification of possibilities for influencing the development of special power abilities in athletes aged 13 - 15 years. The aim of my work is to evaluate the training resources of the development of the special reflex ability of the jumper in the distance. Collect preparatory drills for a long jump with the views of coaches involved in this discipline. Evaluate these data and categorize them into training sessions. Use special training methods to move athletes' performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - skok daleky, Kubova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Kubova - V.pdfPosudek vedoucího práce146,18 kBAdobe PDFView/Open
Kubova - O.pdfPosudek oponenta práce155,38 kBAdobe PDFView/Open
Kubova.pdfPrůběh obhajoby práce50,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.