Title: Politický extremismus a radikalismus: Sociální konstrukce těchto fenoménů ze strany státních aparátů/politických aktérů
Other Titles: Political Extremism and Radicalism: The social construction of these phenomena by state apparatus / political actors
Authors: Vargová, Kateřina
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31972
Keywords: sociální konstruktivismus;teorie nálepkování;politický extremismus;politický radikalismus;populismus;morální podnikatelé
Keywords in different language: social constructivism;labelling theory;political extremism;political radicalism;populism;moral entrepreneurs
Abstract: Práce vychází z epistomologického přístupu sociálního konstruktivismu a teorie nálepkování, který ve vztahu ke zkoumaným fenoménům představuje efektivní přístup výzkumu toho, jak vybraní aktéři formulují diskurz extremismu a jak využívají jeho a priori negativnich konotací k diskreditizaci svých oponentů.
Abstract in different language: The thesis is based on the epistomological approach of social constructivism and the labelling theory, which in relation to the studied phenomena represent an effective research approach of how the selected actors formulate the discourse of extremism and how they are using its a priori negative connotations to discredit theirs opponents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vargova_2018.pdfPlný text práce526,91 kBAdobe PDFView/Open
Vargova-dp-politologie.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
rosulek-dp-opo-pol-Vargova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Vargova.pdfPrůběh obhajoby práce314,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.