Title: The specificities of French in Belgium
Other Titles: The specificities of French in Belgium
Authors: Vrátníková, Jitka
Advisor: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32216
Keywords: francouzština;belgie;belgicismus;lexikologie;fonetika;fonologie;morfologie;syntaxe;komparace
Keywords in different language: french;belgium;belgicism;lexicology;phonetics;phonology;morphology;syntax;comparison
Abstract: Práce se zabývá rozdíly mezi belgickou variantou francouzštiny ve srovnání se standardní francouzštinou užívanou ve Francii. V teoretické části představuje francouzštinu a její vývoj, dále se zaměřuje na Belgii a jazykovou situaci v této zemi. Následně jsou popisovány rozdíly ve fonetice a fonologii, morfologii a syntaxi a lexikologii. V praktické části je ověřováno užití tzv. "belgicismů" vyhledaných v teoretické části na autentických textech. Cílem práce je popsat specifika belgické francouzštiny a ověřit, zda se lexikální zvláštnosti takto skutečně užívají.
Abstract in different language: The thesis deals with the differences between the Belgian variety of French in comparison with French used in France. In the theoretical part, it presents the French and its development, then it focuses on Belgium and the linguistic situation in this country. After that it describes the differences in phonetics and phonology, morphology and syntax and lexicology. In the practical part, the usage of so-called "belgicismes" found in the theoretical part is being verified in authentic texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-verzeFINALE.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Vratnikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce430,52 kBAdobe PDFView/Open
Vratnikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce717,42 kBAdobe PDFView/Open
Vratnikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.