Title: Edith Piaf a její pokračovatelé
Other Titles: Edith Piaf and her successors
Authors: Doležalová, Šárka
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32221
Keywords: edith piaf;paříž;hudba;píseň;milenci;hudební umělci;hudební skladatelé;písňoví textaři;20. století;šanson
Keywords in different language: edith piaf;paris;music;song;lovers;musical artists;composers;lyrics writers;20th century;chanson
Abstract: Práce detailně popisuje život známé francouzské šansoniérky Edith Piaf od narození až po její smrt. V jednotlivých kapitolách je představen jak její umělecký život, tak i ten milostný. Dále se práce zabývá srovnáním francouzské a české verze tří písní z jejího repertoáru, přičemž důraz je kladen na jejich obsah a smysl. Součástí práce je také slovníček výrazů, pojících se k životu Edith Piaf, přeložených z francouzštiny do češtiny.
Abstract in different language: The thesis describes minutely the life of the famous French chanson singer Edith Piaf from birth to her death. In individual chapters, her artistic life as well as amorous are introduced. Furthermore, the thesis deals with the comparison of the French and Czech versions of the three songs from her repertoire, with emphasis on their content and sense. Part of the thesis is also a glossary of expressions related to the life of Edith Piaf, translated from French into Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolezaolova - oponent.pdfPosudek oponenta práce697,9 kBAdobe PDFView/Open
Dolezalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce706,01 kBAdobe PDFView/Open
Edith Piaf, sa vie et son legs musical.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce265,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.