Title: Motivace všeobecných sester k dalšímu profesnímu vzdělávání
Other Titles: Motivation of general nurses for further professional education
Authors: Šlehofer, Pavla
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32233
Keywords: motivace;vzdělávání;motivace všeobecných sester;profesní vzdělávání
Keywords in different language: motivation;education;motivation of nurses;professional education
Abstract: Diplomová práce se zabývá motivací všeobecných sester k dalšímu profesnímu vzdělávání. V teoretické části objasňuje motivaci, rozebírá vzdělávání všeobecných sester a analyzuje profesní vzdělávání z pohledu organizace. V empirické části jsou za pomoci kvantitativního výzkumu a základních statistických metod vyhodnoceny stanovené hypotézy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with motivation of general nurses for further professional education. In the theoretical part, he explains motivation, analyzes nursing education and analyzes professional education from an organization perspective. In the empirical part, determined hypotheses are evaluated using quantitative research and basic statistical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Slehofer.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
SLEHOFER VP.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
SLEHOFER OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
SLEHOFER.pdfPrůběh obhajoby práce467,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.