Title: Institut vazby v trestním řízení
Other Titles: Detention in criminal proceedings
Authors: Šedivý, Matěj
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32285
Keywords: vazba;vazební důvody;ústavní požadavky;důvodnost trestního stíhání;útěková;koluzní;předstižná;pozice soudu;přezkoumání důvodů trvání;nahrazení vazby;odpovědnost za škodu;obhajoba
Keywords in different language: detention;reasons for detention;constitutional requirements;reasons for prosecution;detention to prevent escape;detention to prevent from influencing criminal investigation;detention to prevent from continuing in criminal activity;court position;review of reasons of detention;replacement of detention;liability for damage;defense
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku institutu vazby, a to jak z pozice zákonného rámce, tak i z pozice praktických možností obhajoby, resp. vazebně stíhaného jedince, přičemž se snaží konfrontovat účel tohoto institutu s jeho reálným využíváním.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issues of detention, both from the perspective of legal framework and from the perspective of practical possibilities of defense, meaning of the person put into detention, and at the same time it attempts to confront the purpose of detention with its real-life application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedivy - DP.pdfPlný text práce842,53 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Sedivy.pdfPrůběh obhajoby práce522,05 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Sedivy.pdfPosudek oponenta práce2,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.